Naturløftet – en kontrakt mellem dig og naturen

Naturløftet er en ny aftale mellem naturen og mennesket, der skal gøre naturen mere mangfoldig til fordel for planeten og os selv.

Aftalen indeholder en omfattende plan for hvordan, vi vender naturkrisen og bremser tilbagegangen af naturen og dyrearter i Danmark. Men vi skal handle nu og gennem både folkelig og politisk handling skabe de nødvendige forandringer. Det er sidste time, men ikke for sent.

Første skridt er at inddrage beslutningstagere i aftalen – både herhjemme og i resten verden. Men vi skal alle være med, hvis vi skal vende udviklingen mod en mere frodig natur og et vildere dyreliv i fremtiden. For vi er helt afhængige af de ressourcer, naturen giver os – når vi passer på naturen, passer vi på os selv.

Status på naturen

I mange år har naturen stillet sine ressourcer gratis til rådighed og leverer i dag tjenester til mennesket til en værdi af 125 billioner dollars om året. Alligevel forbruger vi stadigt mere, end jorden kan klare.

Biodiversiteten forringes med stigende kraft og dyre- og naturarter er i tilbagegang. Næsten hver tredje dyre-plante- og svampeart er sårbar eller truet. Og Danmark har under 1% reelt beskyttet natur og ligger dermed langt under de 17% vild natur, vi har lovet FN.

Over mange år har vi nydt godt af naturens ressourcer. Vi har ændret dens overflade med marker, dæmninger og veje for at trække endnu flere ressourcer ud af naturen med en eksplosiv befolkningstilvækst til følge. Nu står vi ved en skillevej, hvor naturen siger fra og ikke kan give mere uden alarmerende konsekvenser.

Det er nu, det gælder

2020 og 2021 bliver afgørende. Den danske regering skal tage stilling til, hvordan den vil redde den danske natur og biodiversitet, når den lancerer natur- og biodiversitetspakken.

EU-kommissionen har netop præsenteret en ambitiøs strategi for naturen og biodiversiteten for de næste 10 år, og budskabet kunne ikke være mere tydeligt. Danmark er langt bagefter de andre EU-lande, når det gælder naturbeskyttelse. Samtidigt skal verdens ledere i 2021 også definere fælles, globale målsætninger for biodiversiteten. De næste år bliver derfor milepæle for naturen og biodiversiteten. Vi må gribe chancen nu – for naturens og vores egen skyld. Vi har travlt!

Heldigvis har vi i WWF Verdensnaturfonden en plan, der skal sikre den opmærksomhed, beslutsomhed og handling, naturen har brug for.

Vi råber danskerne op

Derfor råber WWF Verdensnaturfonden danskerne op. Vi må lave en fælles aftale for at redde naturen og biodiversiteten. Og vi må handle nu.

WWF Verdensnaturfonden har en plan, der indebærer en lang række konkrete aktiviteter – som kommunikations- og kampagneindsatser, politiske møder og events og internationale forhandlinger om biodiversitetsmålene. Med en klar plan og en klar målsætning vil vi styre sikkert mod en bæredygtig fremtid til gavn for biodiversitet, mennesket og kloden.

Krav til beslutningstagere

Første vigtige skridt er at få beslutningstagerne med. Kun de kan ændre lovgivningen, så vi kan få gennemført tiltag med reel effekt og samtidig få stoppet tiltag, der skader naturen og biodiversiteten.

Vi har 3 krav:

Stop tabet af naturlige levesteder

Danmark skal have mere vild natur: Der skal være mere urørt skov og hav i større sammenhængende områder. Når naturen får plads, kan danskerne få endnu flere fantastiske oplevelser i den vilde og artsrige natur

Stop udryddelsen af dyre- og naturarter

Vi vil have arterne tilbage på land og vand: Næsten hver tredje dyre- og planteart er sårbar eller direkte truet. De skal have plads til at gøre naturen vild og til at berige økosystemerne. Det giver større og vildere naturoplevelser for mennesker.

Halvér fodaftrykket af forbrug og produktion

Kloden skal behandles, så den kan eksistere i mange år fremover: Ved at mindske vores aftryk får naturen og biodiversiteten plads til at blomstre. Sker det, kan Danmarks natur afhjælpe naturkrisen og mange andre af nutidens udfordringer.

Hvad kan du gøre?

At stoppe tilbagegangen af natur- og dyrearter er en kæmpe opgave. Der er brug for alle hænder til at løfte den. Om du er barn, forælder, motionist, hundeejer, fuglekikker eller noget sjette, har vi alle brug for naturen til fred, ro og sjove oplevelser.

#newdealfornatureandpeople #dkgreen #dkpol #naturløftet

Afgiv dit naturløfte i dag

Med dig selv, naturen og dine venner